ŚWIDNIK Helikopter  -  Kalinówka  -  LUBLIN Dw. Gł. PKP                                                                                
Dni robocze     
  4.45      5.15      6.20      6.30      6.40      7.50      8.10      9.20      9.50    10.50     11.00    11.20    12.20    12.30 12.50    14.00    14.20    15.30    15.50    17.00    17.30    18.40    19.00    20.20     20.40
Soboty              
  4.45      6.20      6.40      7.50      9.50     11.00    12.30    14.20    15.50    17.30    19.00    20.40    
Niedziele         
  6.00      6.40      7.40      8.20      9.20     10.00    11.00    11.40    12.40    13.20    14.20    16.00    17.40    19.20 21.05
Nowy Rok , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych , 25 i 26 Grudnia         
  6.00      7.40      9.20    11.00     12.40    14.20    16.00
 
 
LUBLIN Dw. Gł. PKP  -  Kalinówka  -  Świdnik
Dni robocze     
  5.25      6.00      7.05      7.15      7.25      8.35      8.55    10.05    10.35    11.35    11.45    12.05    13.05    13.15 13.35    14.45    15.05    16.15    16.35    17.45    18.15    19.25    19.45    21.05    21.30 
Soboty              
  5.25      7.05      7.25      8.35    10.35    11.45    13.15    15.05    16.35    18.15    19.45    21.30                
Niedziele         
  6.45      7.25      8.25      9.05    10.05    10.45    11.45    12.25    13.25    14.05    15.05    16.45    18.25    20.05 21.45
Nowy Rok , 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych , 25 i 26 Grudnia         
  6.45      8.25    10.05    11.45    13.25    15.05    16.45 


   Legenda :    Godzina podkreślona - nie kursuje w dni wolne od nauki szkolnej


Rozkład jazdy do wydrukowania

Ażeby wydrukować Rozkład jazdy należy kliknąć na Rozkład jazdy prawym klawiszem myszki i lewym zaznaczyć ,, Drukuj "  lub lewym zaznaczyć  ,, Kopiuj obraz '' a następnie wkleić obraz np. na arkuszu Microsoft Office Word. 
Wybrać format i wydrukować lub zapisać.
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .